Създаване на собствен правилник (инструкции и указания)

Създаване / Добавяне на правилник в софтуера

Можете да добавите вече съществуващ правилник за вътрешния ред в етажната собственост в софтуера.

Влезте в раздел 1Правилник.

2Попълнете Вашият правилник

Натиснете 3ЗАПИС.