Редакция на правилника (инструкции и указания)

Редакция на създаден правилник за вътрешния ред в етажна собственост

Редакцията ще запише ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Правилник.

2Нанесете желаните корекции

Натиснете 3РЕДАКЦИЯ.