Архивиране на ЕС (инструкции и указания)

Архивиране на етажна собственост

Архивирането НЕ изтрива етажната собственост. Можете да я възстановите по всяко време.

АРХИВИРАНЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Влезте в раздел 1Създадени ЕС.

Натиснете бутона за 2архивиране на желатата ЕС (можете да имате повече от една).


ПРЕГЛЕД НА АРХИВИРАНИТЕ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ

Влезте в раздел 1Създадени ЕС.

Натиснете бутона за 2Архив.


РАЗАРХИВИРАНЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Влезте в раздел 1Създадени ЕС > 2Архив

Натиснете бутона за 3Разархивиране.