Домоуправител - добавяне, редакция и прекратяване (инструкции и указания)

Как да добавим нов домоуправител

Записва се ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Управление.

В карето ДОМОУПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛ 2Попълнете всички полета.

Натиснете 3ЗАПИС.


Софтуерът ще Ви показва какъв % от мандата е изпълнен всеки път, когато отваряте раздел Управление.


Как да редактираме домоуправител

Записва се ЛОГ на действието

Влезте в раздел 1Управление.

В карето ДОМОУПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛ натиснете 2Редакция.


3Нанесете желаните корекции.

Натиснете 4Редакция.


Прекратяване мандата на домоуправителя

Тук има 2 възможни ситуации: При изтекъл мандат или предсрочно прекратяване. И в двата варианта се записва ЛОГ на действието

Влезте в раздел 1Управление.

  1. Вижте карето ДОМОУПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛ. Ако мандатът е изтекъл, ще видите бутон Прекратяване - 2натиснете го и потвърдете с YES.
  2. Ако мандатът не е изтекъл, ще видите бутон Предсрочно прекратяване - 2натиснете го и потвърдете с YES.

Малко по-надолу в раздел Управление можете да видите в каре АРХИВ ДОМОУПРАВИТЕЛИ пълен архив на всички лица, които някога са били домоуправители в етажната собственост.