Различни ситуации (инструкции и указания)

Разпределяне на разход само на един имот

Да вземем за пример: Етажната собственост разполага с обща стаичка, която се използва от един имот и ЕС получава един вид наем за нея. Как би следвало да се начисли този наем в софтуера?

Влезте във 1Финанси.

Кликнете на бутона2Вноски.


3Въведете сумата на наема.

4В полето ВИД изберете ДРУГО. Очевидно не е "вноски за основен ремонт" или "вноски за подобрения".

5Въведете кратко описание (в случая: Наем на общата стайчка).

6В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ изберете: Брой обекти по равно.

7Натиснете ПОТВЪРДИ.


Записа чака разпределение.

Натиснете РАЗПРЕДЕЛИ.


Ще видите, че софтуера е направил разпределение на сумата ПО РАВНО на всички обекти, както сме му указали.


 • Да приемем, че в разглеждания пример искаме да заприходим наем само на имот: Апартамент 1
 • Просто маркираме всички останали с 0% и така, цялата сума ще остане дължима в Апартамент 1
 • След това просто затворете панела: ЗАТВОРИ ПАНЕЛА

ГОТОВО!

В месечното разпределение виждаме, че разхода е дължим само от Апартамент 1.

Ако това е всичко следва да приключим месеца и да разпечатаме разпределението.

Аналогично: ако имаме друг имот с друг наем - следва да си го въведем и него.

ВАЖНО: Когато във ВИД разход или вноска изберем ДРУГО, то в разпределението се показва ОПИСАНИЕТО, което сме му задали.


Как да нулираме началните салда на имотите

Сбъркал си? Човешко е, просто направи обратна операция за да нулираш грешката.

Софтуерът е направен да е максимално прозрачен при проверки от контрольори и приемащи последващи домоуправители, касиери и т.н. Дори и в момента да Ви се иска да имате бутон, който глобално да нулира всичко и да започнете на чисто това няма да е никак добре ако има съмнения срещу вас. Така, ще можете да покажете абсолютно цялата история и никой нищо не може да възрази. В най-общи линий: приемете финансовата част на софтуера като книга, която е пронумерована и прошнурована (както беше "на времето").

По-надолу ще разгледаме 2 варианта за нулиране:

 • Когато текущото салдо е положително
 • Когато трекущото салдо е отрицателно

Когато текущото салдо е положително

Влизаме в ИМОТИ > Досие на избрания имот

Щом текущото салдо ни е положително: В конкретния пример 1.39 значи трябва да направим операция с - т.е. разход за 1.39


 • Попълнете сумата;
 • За дата ние препоръчваме да сложите 1-ви януари
 • За описание може каквото пожелаете, но да е ЯСНО какво действие сте извършили. Нормално би било нещо от сорта на: Нулиране на имота; Нулиране на начално салдо и т.н.

Салдото трябва да е 0.00

Ако през месеца сте имали начисления салдото трябва да е намалено с тази сума (1.39 в конкретния пример)


В раздел финанси сумата, ще се вижда като разход.

ВАЖНО: Ръчното създаване на разход към имот не поражда взаимодействие с касата. В касата влизат автоматично само приходите платени от имотите.


Когато текущото салдо е отрицателно

Влизаме в ИМОТИ > Досие на избрания имот

Нека разгледаме сумите в снимката за да си изясним какво трябва да направим и какъв резултат да очакваме:

1. Виждаме, че началното салдо ни е било - 5,31

2. Не ни интересуват никакви други записи, ние следва да направим + 5,31 за да нулираме салдото.


Избираме бутона: + Плащане

 1. Въвеждаме сумата
 2. Въвеждаме дата - добре е да е 1-ви януари
 3. Въвеждаме обяснителен текст: Нулиране на имота; Нулиране на начално салдо и т.н

Виждаме, че корекцията, която направихме се "намърда" веднага след началното салдо. Това е така, защото му зададохме дата 1 януари.

Следва нещо много важно. Приходът поражда движение в касата, за това трябва да я коригираме и нея.


В касата виждаме, че е влязъл приход с описанието, което сме задали.

Можем да момента да направим обратна опреация - теглене и да напишем ясно описание, а можем и просто да направим първо всички корекции по имотите и след това да съберем сумата и да я извадим от касата с един запис. На който както му е удобно да процедира.


С конкретните суми в примерната каса:

 1. Събрахме сумата от двете корекции = 9,62
 2. Въведохме теглене с описание: Корекция на начални салда

В примера нямаме други движения в касата, но се вижда, че крайното й салдо е равно на началното т.е. всичко е наред.