Редакция на ЕС (инструкции и указания)

Редакция на етажна собственост

При редакция се записва ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Създадени ЕС.

Натиснете бутона за 2редакция на желатата ЕС (можете да имате повече от една).


Нанесете желаните корекции и натиснете бутона 3РЕДАКЦИЯ.

Това е, редакцията се отразява веднага.