Създаване на ЕС (инструкции и указания)

Създаване на нова етажна собственост

Можете да създавате неограничен брой ЕС. Опцията е безплатна. При ЗАПИС се записва ЛОГ на действието.

Влезте в Създадени ЕС: 1Създаване на нова ЕС


Въведете коректни данни в: 2Точен адрес на етажната собственост


В полетата Допълнителна информация въведете:

3Община и Под номер - това е регистрацията на етажната собственост в съответната община. Ако нямате такава, то задължително трябва да свикате Общо събрание и да изберете домоуправител, който да регистрира ЕС в общината.

Другите полета имат само статистическа стойност за момента.


В полето Домова книга въвеждате 4датата на завеждане на книгата.

А в полето Банкова сметка 5въвеждате детайлите по банковата сметка на етажната собственост (разбира се ако има такава):

  • Ако сте въвели поне IBAN в раздел Финанси ще се покаже и опция за внасяне, теглене и движение в банковата сметка.

Натиснете: 6ЗАПИС


Вече можете да изберете създадената етажна собственост от падащото меню и ще видите, че са Ви се показали всички останали раздели: Правилник, управление, имоти и т.н.