Форма на управление (инструкции и указания)

Общо събрание

Добавянето и редакцията на формата на управление записва ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Управление.

В карето ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ изберете от падащото меню 2Общо събрание.

Софтуерът ще запише веднага Вашия избор.Сдружение на собствениците

Добавянето и редакцията на формата на управление записва ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Управление.

В карето ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ изберете от падащото меню 2Сдружение на собствениците.

Софтуерът ще запише веднага Вашия избор и ще се отворят допълнителни полета за попълване.


3Попълнете указаните полета.

Натиснете 4ЗАПИС.