2.007

28/11/2023
 • Fixed - Поправена е подредбата в Домова книга (сигнал от потребител).
 • New - Добавени са опции към ОБИТАТЕЛ: Домашен любимец (предл. от потребител).
 • New - Добавени са опции към ОБИТАТЕЛ: Юридическо лице.
 • Updated - Изцяло преработена и подобрена система за добавяне и редакция на обитатели.

Пордобно описание

2.006

20/11/2023
 • New - Добавена е опция: Преглед на данните на напуснали и архивирани обитатели (предл. от потребител).
 • Updated - Подобрена форма в редакция на ЕС.
 • Updated - Вноски за основен ремонт е променено на: Вноски фонд Ремонт и обновяване - съгласно чл.50 ЗУЕС.
 • Updated - Разпределението за Вноски фонд Ремонт и обновяване е заключено на 100%.

Пордобно описание

2.005

06/11/2023
 • Fixed - Поправен бъг в добавяне на имот (сигнал от потребител).
 • New - Responsive дизайн на публичната част от сайта.
 • New - ИМОТ: Бележка - вече се визуализира в досието на имота (предл. от потребител).
 • New - Добавена е опция: Архивиране на обитатели (предл. от потребител).
 • New - Добавени са опции към всеки един ОБИТАТЕЛ (предл. от потребител).

Пордобно описание

2.004

18/10/2023
 • Updated - Правилникът за вътрешния ред е актуализиран съгласно последните промени в ЗУЕС от 29 септември 2023 г.
 • Updated - Актуализиран е ЗУЕС съгласно последните промени в ЗУЕС от 29 септември 2023 г.
 • Updated - Обновен е раздел ПОМОЩ свързан с правилника.

Пордобно описание

2.003

16/10/2023
 • Fixed - Поправени бъгове причинени от преместването на новия сървър.
 • New - Добавени са бутони с подробна помощ за раздел Управление на етажната собственост .
 • New - Добавени са бутони с подробна помощ за раздел Правилник за вътрешния ред.
 • New - Нов скрипт (библиотека) за генериране на PDF.
 • New - Добавени са бутони с подробна помощ за раздел Създадени ЕС.

2.002

12/09/2023
 • Fixed - Правилна подредба на номерацията на обектите / имотите (сигнал от потребител).
 • New - Добавена е опция за премахване на Общи части земя от ЕС (предл. от потребител).
 • New - Добавени са бутони с подробна помощ за раздел ИМОТИ.
 • New - Запис на ЛОГ при създаване и редакция на имот.
 • New - Добавена е опция за бележка към всеки един ИМОТ (предл. от потребител).
 • Updated - Поле НОМЕР при добавяне на ИМОТ: Вече може да съдържа и букви (предл. от потребител).

Пордобно описание

2.001

22/08/2023
 • Fixed - Поправен бъг в логин панела (сигнал от потребител) .
 • Fixed - Поправен бъг в раздел финанси (сигнал от потребител).
 • Fixed - Поправен бъг в раздел управление.
 • New - Запис на ЛОГ при създаване и редакция на правилник за вътрешния ред.
 • New - Създадена е facebook група на общността.
 • New - Добавени са бутони с подробна ПОМОЩ в раздели: Създадени ЕС; Правилник; Управление;.
 • New - Добавен е раздел ПОМОЩ.

2.000

26/07/2023
 • New - Нова версия на софтера 2.000.