Събиране на информация (инструкции и указания)

Събиране на информация за имотите и обитателите

Съгласно ЗУЕС: ... Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок при промяна на живущите в обекта да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост до управителния съвет (управителя) или на електронния адрес на управителния съвет (управителя) ...

Ако сега започвате работа със софтуера и нямате необходимата информация за живущите в етажната собственост всеки обект/имот трябва да попълни ДЕКЛАРАЦИЯ по утвърден стандарт. Декларацията можете да генерирате от административния панел или да си я свалите от сайта ни (най-долу в сайта: Бланки и формуляри).

Влезте в раздел 1Имоти.

Кликнете на 2Декларация по чл. 7 ал.3 от ЗУЕС.

Ще се изтегли PDF файл от 2 страници. 


Нашата декларация е малко по-различна от образеца подаден от МРРБ, защото в оригинала имаше прекалено малко редове в таблиците и отделно там е на 3 страници. Ние сме оптимизирали максимално пространството в един лист A4 размер

Разпечатайте я толкова пъти, колкото имоти има в етажната Ви собственост.

Можете да обиколите апартамент по апартамент и да я попълните заедно с живущите там, а можете и да я пуснете в пощенските кутии и да разчитате, че те ще попълнят всичко и ще Ви я върнат.