Печат на правилника (инструкции и указания)

Печат на правилник за вътрешния ред в етажна собственост

Правилникът трябва да е достъпен за всички обитатели на етажната собственост. За това трябва да го разпечатате и закачите на видно място.

Влезте в раздел 1Правилник.

2Натиснете Печат на правилника.


Ще се генерира PDF файл, който просто трябва да разпечатате, подпишете и залепите на видно място.