Контрольори - добавяне, редакция и прекратяване (инструкции и указания)

Как да добавим нов контрольор

Записва се ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Управление.

В карето КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КОНТРОЛЬОР) 2Попълнете всички полета.

Натиснете 3ЗАПИС.

ВАЖНО: Продължете да добавяте - поне 3-ма члена трябва да има контролния съвет като един от тях трябва да е председател.


Как да редактираме контрольор

Записва се ЛОГ на действието

Влезте в раздел 1Управление.

В карето АКТИВНИ КОНТРОЛЬОРИ натиснете 2Редакция.


Данните ще се заредят в каре КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КОНТРОЛЬОР)

3Нанесете желаните корекции.

Натиснете 4Редакция.


Прекратяване мандата на контрольор

Записва се ЛОГ на действието.

Влезте в раздел 1Управление.

В карето АКТИВНИ КОНТРОЛЬОРИ 2Изберете Х срещу съответния контрольор.

Натиснете 3Потвърдете с YES.


Малко по-надолу в раздел Управление можете да видите в каре АРХИВ КОНТРОЛЬОРИ пълен архив на всички лица, които някога са били контрольори в етажната собственост.