Имоти - добавяне, редакция и архивиране (инструкции и указания)

Добавяне на имот

Записва се ЛОГ на действието

Влезте в раздел 1Имоти.

Кликнете на 2+ Добавяне на имот.


3Попълнете всички полета.

Натиснете 4Запис.

ВАЖНО! За правилното разпределение на разходите за ремонт и др. когато се съберат всички % ид.ч. резултата трябва да е 100%. Ако не знаете индивидуалните проценти можете 100 да разделите на брой имоти и резултата да въвеждате като % ид.ч. Така разпределението на разходите, ще е по-равно, но не е правилно от законова гледна точка, защото част от разходите се разпределят от % общи части.


Ако записа е успешен, софтуерът ще Ви прехвърли автоматично в главната страница с ИМОТИ и следва да си добавите всеки имот.

Междувременно можете да видите, че имате графики с процентите застроена площ и общи части - задължително след добавяне на последния имот процентите на всички графики трябва да са 100%.


Ето пример как след добавяне на всички имоти процентите са точно 100.


Редакция на имот

Записва се ЛОГ на действието

Влезте в раздел 1Имоти.

Кликнете 2Редакция на желания имот.


Ще се отвори прозорец с данните на имота.

3Нанесете желаните корекции.

Натиснете 4Редакция.


Архивиране на имот

Умишлено сме направили от софтуера да не може да се изтрива информация, но ако сте допуснали грешка или поради някаква друга причина желаете да премахнете имот, то имате възможност да го архивирате. След архивиране все още ще имате достъп до него по всяко време, но той няма да участва във финансите, домовата книга и т.н.

Влезте в раздел 1Имоти.

Кликнете 2Редакция на желания имот.


Натиснете бутона 3Архивирайте.

ВАЖНО: Архивирането е НЕОБРАТИМО. Също така, няма да можете да архивирате ако имате живущи в имота. Първо трябва тях да ги архивирате (ще видите указания за целта, на мястото на бутона за архивиране).


В ТАБ: Имоти архив ще видите всички архивирани имоти

* Винаги ще имате достъп до тях: Преглед и досие на имота, но няма да можете да извършвате никакви действия с тях.Премахване на общи части земя

Можете да изключите опцията за ОБЩИ ЧАСТИ ЗЕМЯ ако етажната собственост не разполага със собствена земя или не се поддържа отделно.

Влезте в раздел 1Създадени ЕС.

Кликнете 2Редакция на желаната ЕС.

Махнете отметката 3ЕС има собствена земя.

Натиснете 4Редакция.


Когато отворите ИМОТ за редакция или добавяне вече няма да са активни полетата за "Общи части земя".