Промяна на лични данни, парола и логове (инструкции и указания)

Логове

Пълна история на действията

Кликнете върху името си (горе в дясно) за да Ви се отвори падащото меню: 1Натиснете ЛОГОВЕ


Ще видите в табличен вид всички действия, които са извършвани от Вашия потребител.


Промяна на лични данни

Можете да променяте личните си данни, но не можете да промените мейла, с който сте се регистрирали

Кликнете върху името си (горе в дясно) за да Ви се отвори падащото меню: 1Натиснете Лични данни


2Нанесете желаните корекции и натиснете ЗАПИС.

Препоръчваме да се абонирате за новини свързани с подобрения в софтуера.


Промяна на парола

За да промените паролата си трябва да знаете старата.

Кликнете върху името си (горе в дясно) за да Ви се отвори падащото меню: 1Натиснете Промяна на парола


2Въведете паролите и натиснете ЗАПИС.

ВНИМАНИЕ: Екипът ни никога няма да изиска от Вас да ни изпратите парола било то на съобщение или по e-mail. Ако получите такова съобщение веднага се свържете с нас. За Ваша сигурност всяка промяна на парола записва IP, дата и час в логовете.