Създаване на готов правилник (инструкции и указания)

Зареждане на готов правилник за вътрешния ред в етажна собственост

Ако към момента нямате Правилник, то следва да свикате Общо събрание и да уточните следните параметри:

  1. Този правилник представлява образец на правилник за вътрешния ред в етажната собственост. В зависимост от конкретните нужди на етажната собственост собствениците могат да добавят/премахват/изменят разпоредби на този правилник, като спазват изискванията на ЗУЕС.
  2. Правилник за вътрешния ред в етажната собственост се приема, изменя и допълва от общото събрание на етажната собственост с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.

Кои ще са хората в Управителния съвет?
Трябва да изерете поне 3-ма като един от тях се избира за председател (домоуправител), но можете да изберете и 5,7,9 и т.н.

Ще има ли контролен съвет етажната собственост?
- това е по желание на ЕС.

Влезте в раздел 1Правилник.

Натиснете 2Заредете примерен правилник.


Ще се зареди типов (стандартизиран) Правилник за вътрешния ред в етажната собственост.

3Попълнете липсващите данни отбелязани с .......