Месечна такса за поддръжка на входа за необитаемите имоти става задължителна

| Законови промени | #зуес

Месечна такса за поддръжка на входа за необитаемите имоти става задължителна

Cобствениците на имоти, които не живеят в жилището, вече ще трябва да плащат месечна такса за текущо потребление, управление и поддръжка на общите части като един ползвател. ...

Научете повече +
Ще има глоби при невписване в етажната собственост гласи новия ЗУЕС

| Законови промени | #зуес

Ще има глоби при невписване в етажната собственост гласи новия ЗУЕС

Собствениците в жилищни сгради вече трябва да подават декларация по образец, за да бъдат вписани в книгата на етажната собственост, иначе рискуват глоба. Това решиха днес депутатите на второ четене, заедно с множество други промени в Закона за управление на етажната собственост. ...

Научете повече +
Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

| Законови промени | #зуес

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

Депутатите се заеха с разглеждането на два проекта за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост, един - на Министерския съвет, и втори - на Ивайло Мирчев. ...

Научете повече +
Какви са промените в Закона за етажната собственост за по-добро управление на сградите?

| Законови промени | #зуес

Какви са промените в Закона за етажната собственост за по-добро управление на сградите?

Бъдещите промени в Закона за етажната собственост ще улеснят управлението на сгради и ще помогнат на колективното управление да вземе решения. Тази прогноза в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria направи Иван Марчев, председател на Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост (АДУЕС). ...

Научете повече +
С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

| Законови промени | #зуес #енергийно-обновяване

С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

С приемането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от правителството се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради. Промените са в изпълнение на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции“, залегнала в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ /Плана), имаща отношение и към изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“. ...

Научете повече +
Професионалните управители на етажна собственост ще влизат в регистър

| Законови промени | #зуес

Професионалните управители на етажна собственост ще влизат в регистър

Повече от 60% от българите живеем в сгради в режим на етажна собственост. Състоянието на жилищния сграден фонд е лошо, а в преобладаващата си част (93%) сградите се нуждаят и от подобряване на енергийната ефективност. Необходимата поддръжка и ремонти зависят от начина на управление, правилата за вземане на решение от общото събрание и като цяло от регулацията на обществените отношения в многофамилните сгради. ...

Научете повече +