| 379

Месечна такса за поддръжка на входа за необитаемите имоти става задължителна

Месечна такса за поддръжка на входа за необитаемите имоти става задължителна

#зуес

Cобствениците на имоти, които не живеят в жилището, вече ще трябва да плащат месечна такса за текущо потребление, управление и поддръжка на общите части като един ползвател.

Това предвижда промяна в Закона за управление на етажната собственост, които влязоха в сила в самия край на м.г. Ще има трудности със събирането на нововъведената месечна такса за поддръжка на общите части от собствениците на необитаемите имоти. Това прогнозира за Радио Варна Димитър Кръстев, управител на варненска фирма професионален-домоуправител.Този текст на чл.51, ал.1 влезе в сила от 31-ви декември 2023 г. Тоест за първия месец на т.г. разходите по текущата месечна поддръжка се разпределят и на тези собственици. Ние сме уведомили всички наши клиенти. За момента нямаме крайни отзиви, тъй като повечето разходи се събират с месец назад и през януари разпределяме текущите разходи за декември.

Има много механизми за събиране на задълженията. Във всички сгради, с които работим приемаме Правилник за вътрешния ред, който определя правата и задължения на собствениците, както и задъженията на управителя при неплащане на определн брой вноски или натрупване на дълг към етажната собственост в определен минимален размер. След като настъпи едно от двете ние изпращаме на собственика покана за доброволно плащане, която обикновено е с 14-дневен срок.

При неизпълнение завеждаме дело за събиране на задълженията по съдебен ред. За 2023 г. имаме около 100 дела.

В около 25% от сградите, с които работим има некоректни собственици, обикновено те са един или двама, които по една или друга причина отказват да заплащат задълженията си към фонд Ремонт и обновяване на етажната собственост.

Това, което улеснява работата ни, след промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), е намаляването на кворума за да могат да се вземат законосъобразни решения. Трудно в една етабна собственост може да бъде определен ден и час, в който да се проведе общо събрание и той да е удобен за всички собственици. До 29-ти септември м.г. за започване на общо събрание се изискваха 67% от общите части. При липсата на този кворум събранието се отлагаше с дин час и се провежда при наличие на 33% идеални части от общите в сградата. След 29-ти септември тези числа са намалени на 51% за започване и 26% след отлагане с един час. Това изтъкна професионалният домоуправител.

Друга поправка, която занапред ще улесни работата ни е изискването собствениците да подават декларация за промяна на данни в 15-дневен срок. Това го имаше в закона и преди, но нямаше предвидени санкции и собствениците не го изпълняваха. Сега санкциите са между 250 и 500 лв. и се налагат сгласно чл.57 от ЗУЕС през районното кметство. 


Автор: Иван Иванов
Източник: БНР Варна
Сайт: Източник