| 635

Семейство не плаща 2г. такси на входа, твърди, че ремонтирало покрива

Семейство не плаща 2г. такси на входа, твърди, че ремонтирало покрива

#съдебен-спор

Семейство от Пловдив е било осъдено от етажната собственост на сградата, в която живее заради неплащане на входни такси за период от две години. Решението е потвърдено и на втора инстанция и повече не може да бъде обжалвано.

Мъжът и жената отказали да плащат за поддържане и управление на общите части на сградата за времето от месец май 2020 г. до месец  април 2022 г. За този период и двамата дължали по 120 лв. за себе си и по 40 лв. за кучето, което отглеждали. Съпрузите претендирали, че са направили ремонт на подпокривното пространство на сградата за 600 лв. и не са получили от входа пари за това.

Казусът бил отнесен до Районен съд – Пловдив, като магистратите са осъдили съпрузите да заплатят на етажната собственост сумите за поддържане и управление на общите части на сградата. Недоволни от това, мъжът и жената отнесли случая и до Окръжен съд – Пловдив, но и втората инстанция потвърдила решението на първоинстанционния съд.

От представените по делото писмени доказателства се установило, че на проведено на 1 юли 2019 г. общо събрание на етажната собственост е взето решение всеки живущ във входа, в апартамент от третия до осмия етаж, да заплаща месечна такса в размер на 5 лв., а за куче - 2 лева.

Безспорно е доказано, че за периода м. май 2020 г.-м. април 2022 г. семейството не са заплатили дължимите от тях, съгласно посоченото решение на Общото събрание, такси за поддържане и управление на общите части на сградата, включително и за отглежданото от тях куче в периода м. май 2020 г.-м. декември 2021 г. Съдът е приел, че възраженията им, че не дължат претендираните от тях суми, тъй като през месец юли 2018 г. са извършили ремонт на подпокривното пространство на сградата на обща стойност 600 лв., не могат да бъдат разгледани в настоящото производство и не могат да се отразят на изхода му, тъй като за посочената сума те са предявили насрещен иск срещу етажните собственици, по който е образувано отделно дело.

С оглед на това и второинстанционният съд е потвърдил първоначалното съдебно решение, според което мъжът и жената трябва да заплатят дължимите суми за тях и кучето. Семейството е осъдено и да покрие разноските по делото в размер на 400 лева.


Автор: Иван Иванов
Източник: Трафик Бул
Сайт: Източник