| 281

Съседът не заплаща таксите към входа. Задължен ли е?

Съседът не заплаща таксите към входа. Задължен ли е?

#не-плаща

Отказът да се плащат такси към етажната собственост може да доведе до редица проблеми, свързани с нейното управление, а така също и със състоянието на самите общи части. Безсъмнено, за да разполага етажната собственост с услуги като почистване, поддръжка на асансьорни съоръжения, озеленяване, периодично третиране против вредители /ДДД обработка/ и тн, са необходими средства.

Тези средства съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост се събират от собствениците, притежаващи идеални части във входа / блока. 

Перманентното незаплащане на такси към входа от страна на определен съсед често е сигнал за лошо управление на Етажната собственост. При траен отказ да се заплащат определените вноски към блока, то имате най-различни лостове за принуда, който са в ресора на домоуправителя. 

В случай че той бездейства, това ясно показва, че или не знае как да се справи със ситуацията, или не иска. 

Следва да се има предвид, че решенията на Етажната собственот, а в частност и заплащането на таксите към нея са задължителни за всички собственици, без значение дали са съгласни с политиката на управление. 

В тази връзка и в случай че във вашия вход има съсед, който не заплаща таксите към етажната собственост – на първо място потърсете домоуправителя. 

Именно той е органът, който може да приведе изпълненията на решенията на Общото събрание в действие. 


Автор: Иван Иванов
Източник: Караколеви и партньори
Сайт: Източник