| 279

Нов ъпдейт на софтуера 2.006

Нов ъпдейт на софтуера 2.006

#ъпдейт

Интегрирани са нови опции и са оправени открити бъгове. Вие не трябва да правите нищо - всичко ново в ъпдейта вече е налично и във вашия административен панел.

Ако вече работите със софтуера е добре да прочетете какви нови опции има, а те са:

Подобрения в интерфейса на раздел РЕДАКЦИЯ НА ЕС

- Полетата са доста по-събрани и подредени;

Вноски за основен ремонт е променено на: Вноски фонд "Ремонт и обновяване"

Промяна при разпределянето на фонд "Ремонт и обновяване"

- Щом е избран този фонд - системата не позволява "игра" с процентите. Ясно е указано в чл.50 ЗУЕС "... ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната...".

Досие на имота

- Вече има възможност да се виждат данните на Напуснали и Архивирани обитатели. Така няма да губите данни за контакт с тях дори и да не обитават имота.

/по предложение от потребител/


Автор: Иван Иванов
Източник: еДомоуправител
Сайт: Източник