| 320

Нов ъпдейт на софтуера 2.010 - 2.011

Нов ъпдейт на софтуера 2.010 - 2.011

#ъпдейт

Поправени са дребни бъгове; Подобрения в инферфейса; Добавени са нови указания в раздел ПОМОЩ

Какво е новото във версия: 2.010?

Fixed - Бъг при добавянето на email на живущ (сигнал от потребител: софтуерът премахваше долна черта от мейлите).
Fixed - ИМОТИ: Процентите без анимации да показват с червен цвят, когато е под 100.
Updated - Думата обитатели навсякъде е заменено със живущи.

Актуализиран е раздел ПОМОЩ: Събиране на информация

Във връзка с новата Декларация по чл.7 ал.3 от ЗУЕС актуализирахме и раздел ПОМОЩ. Вече не се генерира измислената от нас декларация за да помага на домоуправителите при въвеждането и събирането на информация за живущите, а се генерира официалната декларация съгласно ЗУЕС, но малко разширена от нас (съдържаща малко повече необходима информация като телефон и т.н.)

ИМОТИ: Архивиране на имот

По предложение от потребител разработихме опцията за архивиране на имот.

Умишлено сме направили от софтуера да не може да се изтрива информация, но ако сте допуснали грешка или поради някаква друга причина желаете да премахнете имот, то имате възможност да го архивирате. След архивиране все още ще имате достъп до него по всяко време, но той няма да участва във финансите, домовата книга и т.н.

Какво е новото във версия: 2.011?

Бърз бутон за редакция на ИМОТ

В досие на имота вече имате възможност директно да изберете РЕДАКЦИЯ на имота без да се връщатее в основното меню.

Бележка вече се визуализира в краткото инфо при всички имоти.

 

ПОМОЩ: Премахване на общи части земя.

Добавихме указания как да премахнете общи части земя ако етажната собственост не разполага със собствена земя или не се поддържа отделно.

ПОМОЩ: Архивиране на ЕС.

Добавихме подробни указания как да архивирате Етажна Собственост.

ПОМОЩ: Архивиране на ИМОТ.

Добавихме указания как да архивирате имот.


Автор: Иван Иванов