| 396

Нов ъпдейт на софтуера 2.012 - 2.013

Нов ъпдейт на софтуера 2.012 - 2.013

#ъпдейт

Добавени са нови раздели в ПОМОЩ; Нова Домова книга съгласно ЗУЕС и т.н.

Актуализиран е раздел ПОМОЩ. Добавени са:

ИМОТИ И ОБИТАТЕЛИ

  • Физическо лице - добавяне
  • Юридическо лице - добавяне
  • Домашен любимец - добавяне

ФИНАНСИ

  • Как да нулираме началните салда на имотите

Добавена е допълнителна опция при добавяне/редакция на физическо или юридическо лице:

Опцията е добавена във връзка с правата на ПОЛЗВАТЕЛЯ в Книгата на собствениците

Вече се генерира нова Книга на собствениците съгласно последните промени в ЗУЕС


Автор: Иван Иванов