| 244

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ II

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ II

#помощ

Вече има подробни указания придружени със снимков материал за УПРАВЛЕНИЕ НА ЕС: Форма на управление; Домоуправител - добавяне, редакция и прекратяване; Контрольори - добавяне, редакция и прекратяване;

Работим по създаването на помощ за: ИМОТИ И ОБИТАТЕЛИ


Автор: Иван Иванов
Източник: еДомоуправител