Съхранение на данните

Данните се съхраняват в дейта център - България, гр.София. Сървърът е собственост на АБИСОФТ ООД.

Архивиране

Данните се архивират ежеседмично.

Криптиране

Всички данни, които сме сметнали за "чувствителни" се записват в криптиран вид в базата данни. Така дори нашите сървърни администратори не могат да ги прочетат.

Отговорност

В АБИСОФТ ООД сме се постарали да предприемем всички мерки по обезпечаването на работата и сигурността на данните в базата данни, но не извършваме контрол върху информацията която се въвежда от потребителите и съответно не носим отговорност за грешно въведени данни или чужди такива. Винаги, когато въвеждате лични данни в интернет среда трябва да имате едно на ум, че е възможно някой да "пробие" всяка една защита и да се сдобие с тях. Ако някой Ви каже, че Ви предоставя 100% сигурност - изискайте да Ви го декларира писмено.