| 126

Създадохме facebook група за взаимопомощ

Създадохме facebook група за взаимопомощ

Групата не е обвързана с ползването на софтуера. Целта и е да споделяме проблеми и да намираме решения заедно.

Групата е публична и не се изисква предварително обобрение за достъп до нея. Колкото повече се съберем там, толкова по-точни решения ще намираме.

Очакваме Ви!

Връзка към facebook групата има в началната страница на сайта и ...

... в административния панел на софтуера.


Автор: Иван Иванов
Източник: еДомоуправител