Добавихме нови раздели в ПОМОЩ II

| Подобрения в сайта - Front Page | #помощ

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ II

Вече има подробни указания придружени със снимков материал за УПРАВЛЕНИЕ НА ЕС: Форма на управление; Домоуправител - добавяне, редакция и прекратяване; Контрольори - добавяне, редакция и прекратяване; ...

Научете повече +
Добавихме нови раздели в ПОМОЩ

| Подобрения в сайта - Front Page | #помощ

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ

Вече има подробни указания придружени със снимков материал за създаване и редакция на Етажна собственост + създаване, редакция, генериране и печат на Правилник за вътрешния ред в етажна собственост. ...

Научете повече +
Домейн с оценка 0 - от тук трябва да започнем

| Подобрения в сайта - Front Page |

Домейн с оценка 0 - от тук трябва да започнем

Имахме голямото желание да пуснем масов мейл до всички за да ги уведомим за новата версия и какви стъпки трябва да се предприемат свързани с прехвърлянето на информацията, но се оказа, че домейна ни е с оценка 0 и това няма как да стане. ...

Научете повече +