| 241

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ

Добавихме нови раздели в ПОМОЩ

#помощ

Вече има подробни указания придружени със снимков материал за създаване и редакция на Етажна собственост + създаване, редакция, генериране и печат на Правилник за вътрешния ред в етажна собственост.


Автор: Иван Иванов
Източник: еДомоуправител