| 188

48 сгради ще получат пари за саниране по старата програма

48 сгради ще получат пари за саниране по старата програма

#саниране

С 9 г. закъснение одобрени за безплатно саниране жилищни сгради ще получат парите си. Днес регионалното министерство съобщи, че е подписало двустранни споразумения с 6 общини за енергийно обновяване на последните 48 блока по прословутата национална програма, която беше голяма гордост на Бойко Борисов.

По сключените през 2015 и 2016 г. договори за саниране на жилищни сгради по програмата не достигна финансов ресурс за 52 сгради. Настоящото ръководство на МРРБ осигури средства за енергийна ефективност на тези сгради при условие, че не са финансирани от друг източник и нямат конструктивни проблеми. Затова 4 жилищни блока в община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост, няма да бъдат финансирани. 

Сега се отпускат 29,24 млн. лв., а догодина са предвидени други 28,88 млн. Общата прогнозна стойност за обновяване на жилищните сгради в рамките на крайния срок се предвижда да достигне 95 989 490 лв. До края на 2025 г. споразуменията за подобряване на енергийната им ефективност трябва да бъдат изпълнени и тези сгради следва да бъдат въведени в експлоатация.

Злополучните блокове са в общините Добрич (8 сгради), Каварна (3), Пловдив (1), София (24), Тутракан (2), Хасково (10). С тях приключва националната програма, започнала през далечната 2015 г. Бъдещите мерки за енергийна ефективност предвиждат да не са 100% безвъзмездни, а гражданите да съфинансират част от разходите.


Автор: Иван Иванов
Източник: СЕГА ЕАД
Сайт: Източник