Безплатен софтуер за управление на етажна собственост

Идеята на сайта е да се улеснят Управителите на етажна собственост /Домоуправителите/ в попълването и воденето на необходимата документация.

Facebook група за взаимопомощ
Безплатен софтуер за управление на етажна собственост - 02

Новата версия е стартирана. Очаквайте ежемесечни подобрения!

0
0
0
0

безплатно

Мога ли?

Можете да използвате всички опции на софтуера или само конкретни, от които се нуждаете.

Всичко започва с регистрация и създаване на Етажна Собственост. Основните опции са отделени в модули. По-долу ще разгледаме няколко примера

Можете да заредите автоматичен (предварително готов) Правилник За Вътрешния Ред, а можете и да запишете собствен. Софтуерът ще Ви го подготви за печат и от тук на сетне само трябва да го редактирате при настъпили промени в него.

Вижте как в раздел ПОМОЩ

Можете да добавяте, редактирате и прекратявате мандатите на домоуправители и контролен съвет. Можете да виждате архив на всички, които някога са били домоуправители или са участвали в контролния съвет.

Вижте как в раздел ПОМОЩ

Можете да добавяте, редактирате и архивирате неограничен брой имоти. Можете да създадете 1 към 1 имотите, както са във вашия вход, а именно: Тип, Номер, Етаж, Вид собственост, На колко нива е имота, Застроена площ (кв.м.(m2) / % ид.ч.), Общи части (кв.м.(m2) / % ид.ч.), Общи части земя (кв.м.(m2) / % ид.ч.) т.е. всички необходими реквизити съгласно ЗУЕС + допълнителна информация.

Вижте как в раздел ПОМОЩ

Ако въведете всички имоти и живущите в тях, то ще можете с един клик да генерирате Електронна Домова Книга и ако желаете да я разпечатате. Това вече е разрешено в новия ЗУЕС. Всичко се генерира автоматично според въведените от Вас данни и книгата изглежда точно като утърдения образец в ЗУЕС.

Това са отделни модули, но те пряко зависят от данните, които сте попълнили в ИМОТИ и ЖИВУЩИ. Все пак имате възможност ако месечните Ви такси са фиксирани да не въвеждате живущите, а само да разпределите сума на всеки имот и да си изведете справката за печат и залепване на таблото на входа. След това Ви остава само да въвеждате плащанията и софтуера сам ще следи за задължения.

Разгледайте всички възможности в ПОМОЩ

Блог

Новини и статии