Начало Помощ Блог Форум Въпроси / Отговори ЗУЕС ЧЗВ За контакти
 
   
Регистрация
Забравена парола
 
   
 
Закони, файлове и бланки
Закони и наредби »

Файлове и бланки »
Свикване на общо събрание на собствениците
1. Изберете ЕС от менюто.

2. Изберете Общо събрание ».

/вижте на снимката в ляво/

3. След това изберете Свикване на ново Общо събрание »
4. Попълнете всички необходими полета.

Важно:
Внимавайте коя дата задавате за: Ще се проведе на дата:
Съгласно ЗУЕС - Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, която се връчва най-малко три дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - най-малко 24 часа преди това, и се поставя на видно място в етажната собственост.

5. След като попълните полетата преминете към ЗАПИС. Ще бъдете прехвърлени отново към ЕС > Общо събрание.


6. Сега изберете информация (i) за съответното общо събрание и ще видите всички необходими бланки (готови и попълнени) за провеждането на общо събрание съгласно ЗУЕС - не се стряскайте бумащината е голяма, но следвайте точно поредността на номерата и няма да срещнете затруднения.


1-ви файл: Покана за свикване на ОС от УС
 - Следва да се залепи на видно място - аз лично я разпечатвам 2 пъти и я залепям на входната врата и в асансьора.

2-ри файл: Разписка за връчване на покана за ОС
- Разпечатва се толкова пъти, колкото обекти има в етажната собственост. След това следва всеки един обект да се посети лично и да му се връчи разписката.

3-ти файл: Протокол за залепване на покана за ОС
- Разпечатайте го няколко пъти - използва се, когато не можете да откриете собственика на даден обект. Добре е да обикаляте имотите заедно с контрольор за да се подписва и той като свидетел. С този протокол все едно сте уведомили собственика на обекта по законен път.

Тези файлове (бланки) се използват за самото свикване на общото събрание, сега да преминем към воденето на самото събрание:

4-ти файл: Протокол от ОС на ЕС
- Разпечатейте го в един екземпляр. Носете го на общото събрание.

5-ти файл: Списък към протокол от ОС на ЕС
- Разпечатайте го в един екземпляр. Носете го на общото събрание.

Приключихме с общото събрание сега трябва да изведем резултатите от него т.е. да ги направим достояние по законен път на всички собственици.

6-ти файл: Съобщение за изготвен протокол от ОС
- Пак същата ситуация като с поканата за общо събрание - един, два екземпляра залепени на видно място във входа.

Следват файловете, които са съгласно ЗУЕС, но може би само "ентусиастите" ги следват. Аз лично ги пропускам.

7-ми файл: Разписка за получаване на съобщение
- Разпечатва се толкова пъти колкото обекта (имоти) има. Обикалят се всички имоти за да им се връчи.

8-ми файл: Протокол за залепване на съобщение
Разпечатайте го няколко пъти - използва се, когато не можете да откриете собственика на даден обект. Добре е да обикаляте имотите заедно с контрольор за да се подписва и той като свидетел. С този протокол все едно сте уведомили собственика на обекта по законен път.

Това е! Имате си свикано и проведено общо събрание съгласно закона и никой не може да Ви обори дори и да се стигне до съд.