Начало Помощ Блог Форум Въпроси / Отговори ЗУЕС ЧЗВ За контакти
 
   
Регистрация
Забравена парола
 
   
 
Закони, файлове и бланки
Закони и наредби »

Файлове и бланки »
Помощ - Разпределение на месечни консумативи
В тази страница, ще се научим как да добавяме месечни разходи за консумативи: Ток, Асансьор ...

1. В раздел Финанси изберете: Месечен разход за консумативи (услуга) »


2. Въведете сума, вид разход и описание на разхода и преминете към Запиши »

ВАЖНО: Съгласно ЗУЕС всички консумативи се разпределят според броя обитатели. В следващата стъпка ще можете да укажете някой специфични особенности при разпределянето на консумативите.


3. След запис, ще бъдете прехвърлени обратно към Финанси. Малко по надолу в страницата в раздел РАЗХОДИ, ще видите, че този разход чака за разпределение.

Ако всичко е наред натиснете РАЗПРЕДЕЛИ, ако има грешка анулирайте записа и го създайте отново.


4. В тази стъпка можем да нанасяме корекции спрямо текущия брой на обитателите за конкретния месец.

- По презумпция софтуера винаги разпределя разходите според броя обитатели по домова книга (с изключение на деца до 6г.)

В следващата стъпка, ще направим някой специфични настройки.


Сега, ще разгледаме една ситуация. Да приемем, че живущите в Апартамент 4 този месец не са си били в къщи.

То тогава съгласно чл.51 ал.3 от ЗУЕС:
(3) Собственик или обитател, който отсъства повече от един месец, заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходи по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателя на управителния съвет (управителя).
  • Избираме от падащото меню на Апартамент 4 - 50%
  • Натискаме ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ
Другите 50% се разпределят по равно към останалите обитатели.


Това преразпределение е много важно, когато въвеждаме разходи за асансьор - ел.енергия и такса.

Много често се случва обитателите на 1-ви етаж да са освободени от консумативи за асансьор. Тогава при въвеждане на тези разходи избираме към съответните имоти 0% и сумите ще се преразпределят на останалите имоти.


5. След като сме наредили разпределението на конкретния разход избираме:

Потвърди (Заключи за редакция) разпределението »

6. Ще бъдете прехвърлени обратно в раздел Финанси. Надолу в страницата, където е: Месечно разпределение по обекти (имоти) - ще видите разпределен и този разход.Аналогично въвеждаме и всички останали месечни разходи, които има конкретната Етажна собственост.

7. Когато сме приключили с въвеждането на разпределението по обекти за месеца остава само да изберем: Запишете задълженията в Регистър разчети »

Записът в регистъра, ще заключи възможността да добавяте още разходи за разпределение към текущия месец. Също така няма да можете и да анулирате създадени разпределения. Задължително до края на текущия месец трябва да запишете данните в регистъра, в противен случай ги губите.


8. Последното, което остана е да разпечатаме разбивка на разходите по обекти и да я залепим на видно място за да уведомим собствениците на имотите за задълженията.